//
Tài liệu chuyên Toán

imologo


DỊCH VỤ TIN HỌC NCTCOMPUTER

http://www.pascalteacher.wordpress.com


21, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, TP Cao Lãnh


[Tham khảo tài liệu chuyên Toán]Chương trình chuyên Toán trung học phổ thông theo khung phân phối của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nội dung rất đồ sộ, vì vậy các trường phải tận dụng thời gian rất nhiều mới có thể giúp học sinh tinh luyện các kỹ năng. Cũng chính vì lẽ đó, có những trường sẽ không dạy hết chương trình, chỉ chăm lo luyện cho học sinh học tủ một số chuyên đề để đi thi, thành ra chất lượng rất kém. Muốn đảm bảo các nội dung phụ huynh cần phối hợp tốt với nhà trường cho các em làm quen sớm với chương trình (một số chuyên đề có thể học trước ở cấp THCS), xây dựng quỹ thời gian hợp lý thì việc ôn thi mới đạt kết quả tốt.


Thi học sinh giỏi THPT


 1. Các tạp chí web toán
 2. Các tạp chí toán quốc tế
 3. Tạp chí GENERAL MATHEMATICS
 4. Tài liệu học sinh giỏi Toán Hong Kong
 5. Tài liệu tập huấn giáo viên chuyên – Hà Nội – 2012
 6. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi – Hà Nội – 2012
 7. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi – Nha Trang – 2012
 8. Một số dạng phương trình Diophant
 9. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi – Đồng Tháp – 2012
 10. Các bài toán tạp chí Kvant 2012
 11. Đề thi học sinh giỏi Toán Đồng Tháp 2012 .Đáp án
 12. Đề thi quốc gia năm 2012
 13. Hình học sơ cấp
 14. Mua sách chuyên Toán

Các chuyên đề lớp 10


Lớp 10: Chuyên đề 1: Bất đẳng thức (10 tiết)

Mở rộng các bất đẳng thức cơ bản.
Phương pháp chứng minh các bất đẳng thức đối xứng, bất đẳng thức thuần nhất.

Lớp 10: Chuyên đề 2: Một số vấn đề về toán Tổ hợp (12 tiết)

Nguyên lí Diricle và ứng dụng.
Đại lượng bất biến, nửa bất biến và ứng dụng giải các bài toán tổ hợp.

Lớp 10:Chuyên đề 3. Hình học phẳng (13 tiết)

Các bài toán chứng minh.
Các bài toán tính toán
Các bài toán quĩ tích
Các bài toán dựng hình
Các bài toán cực trị.

Lớp 10: Chuyên đề 4*. Lí thuyết đồng dư. Hàm số số học

Số nguyên.
Một số tính chấtcơ bản của số nguyên.
Khái niệm đồng dư.
Các tính chất cơ bản của phép đồng dư.
Hệ thặng dư đầy đủ và thu gọn.
Định lí Fecma.
Định lí Ơle.
Định lí Uyn sơn.
Định lí Trung hoa và các ứng dụng.
Phương trình đồng dư.
Số chính phương modulo n.
Các hàm số số học: hàm phần nguyên của một số thực, hàm số số các ước của một số nguyên dương, hàm tổng các ước của một số nguyên dương, hàm Ơle.
Định lí Ơle mở rộng.

Lớp 10: Chuyên đề 5*. Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình Đi ô phăng bậc nhất.
Phương trình Đi ô phăng bậc 2.
Phương trình Đi ô phăng dạng Mac côp.
Phương trình Pi ta go – Fecma.
Biểu diễn số tự nhiên trong hệ cơ số tuỳ ý.
Một số dạng biểu diễn một số tự nhiên qua các số tự nhiên khác.

Lớp 10: Chuyên đề 6*. Một số yếu tố của lí thuyết Graf và ứng dụng

Các khái niệm cơ bản của lí thuyết Graf.
Một số tính chất đơn giản của Graf đơn vô hướng hữu hạn.
Graf liên thông.
Graf Ơle. Graf Hamintơn.
Bài toán tô màu Graf.
Phương pháp sử dụng mô hình Graf giải các bài toán tổ hợp.


Các chuyên đề lớp 11


Lớp 11: Chuyên đề 1: Đại số tổ hợp. (12 tiết)

Số phần tử của một tập hợp hữu hạn: Định nghĩa và các tính chất cơ bản.
Tổ hợp lặp: Định nghĩa và công thức tính số tổ hợp lặp chập k của một tập hợp có n phần tử.
Các phương pháp tìm số phần tử của một tập hợp hữu hạn.
Ứng dụng của phép đếm số phần tử của một tập hợp hữu hạn trong việc giải các bài toán tổ hợp.

Lớp 11: Chuyên đề 2*: Xác suất.

Khái niệm xác suất có điều kiện.
Quy tắc cộng xác suất mở rộng.
Quy tắc nhân xác suất mở rộng.
Công thức xác suất đầy đủ.
Công thức Bayet.
Công thức Becnuli.
Biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức.
Khái niệm biến ngẫu nhiên liên tục.

Lớp 11: Chuyên đề 3: Dãy số và Giới hạn của dãy số. (12 tiết)

Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một số dạng dãy số.
Dãy Phi-bô-na-xi: Định nghĩa – một số tính chất đơn giản – các bài toán có liên quan.
Các bài toán chọn lọc về dãy số nguyên.
Luyện tập về các phương pháp khảo sát sự hội tụ và tìm giới hạn của một dãy số.

Lớp 11: Chuyên đề 4: Đa thức.(8 tiết)

Định lí Viet (thuận, đảo) và một số kết quả đơn giản liên quan đến nghiệm của một đa thức.
Công thức nội suy La-gran-ge.
Phép chia đa thức.
Định lí Bơ-du.
Thuật toán Ơ-clit tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức.
Đa thức nguyên tố cùng nhau: Định nghĩa và một số tính chất đơn giản.
Đa thức khả qui và bất khả qui.
Đa thức đối xứng.
Đa thức Trê-bư-sep.
Đa thức với hệ số phức.
Định lí Đa-lăm-be.
Ứng dụng của số phức trong lí thuyết đa thức với hệ số thực.

Lớp 11: Chuyên đề 5: Phép dời hình và phép đồng dạng. (9 tiết)

Hợp thành của các phép biến hình, đảo ngược của một phép biến hình.
Mặt phẳng định hướng. Phép dời hình thuận và nghịch.
Dạng chính tắc của phép dời hình.
Dạng chính tắc của phép đồng dạng.
Áp dụng phép dời hình và phép đồng dạng vào các bài toán chứng minh.
Áp dụng phép dời hình và phép đồng dạng vào các bài toán quỹ tích và dựng hình.

Lớp 11: Chuyên đề 6*: Phép nghịch đảo trong mặt phẳng.

Định nghĩa phép nghịch đảo. Các tính chất.
Ảnh của đường thẳng và đường tròn qua phép nghịch đảo.
Tính bảo giác của phép nghịch đảo.
Các ứng dụng của phép nghịch đảo.

Lớp 11: Chuyên đề 7: Hình tứ diện và hình hộp. (10 tiết)

Tứ diện vuông. Các tính chất.
Tứ diện trực tâm. Các tính chất.
Tứ diện đều và gần đều. Các tính chất.
Các loại hình hộp.
Tứ diện nội tiếp hình hộp.
Một số bài toán ôn tập tổng hợp về tứ diện và hình hộp.


Các chuyên đề lớp 12


Lớp 12: Chuyên đề 1: Bổ sung và nâng cao về Bất đẳng thức (Thời lượng giảng dạy: 18 tiết)

Nhắc lại các bất đẳng thức cơ bản (bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của n số thực không âm, bất đẳng thức Bu-nhia-côp-xki cho 2 bộ n số thực, bất đẳng thức Trê-bư-sep cho 2 dóy n số thực, bất đẳng thức Ne-sbit cho 3 số thực dương, bất đẳng thức Bec-nu-li mở rộng, bất đẳng thức hàm lồi (bất đẳng thức Jen-sen), … ).
Ôn tập về các phương pháp đại số chứng minh bất đẳng thức.
Ôn tập về các phương pháp giải tích chứng minh bất đẳng thức.
Ứng dụng của bất đẳng thức trong việc tỡm giỏ trị lớn nhất, giỏ trị nhỏ nhất của một biểu thức đại số.

Lớp 12: Chuyên đề 2: Phương trỡnh hàm. (Thời lượng giảng dạy: 15 tiết)

Khái niệm phương trình hàm và các phương trình hàm cơ bản.
Phương trỡnh hàm trờn tập rời rạc (tập số tự nhiên, tập số nguyên, tập số hữu tỉ) và các phương pháp giải.
Phương trình hàm trên R và các phương pháp giải (chỳ ý đến hàm đa thức).

Lớp 12: Chuyên đề 3: Một số yếu tố của Hỡnh học tổ hợp. (10 tiết)

Hình lồi: Các khái niệm và một số tíh chất đơn giản.
Bài toán phân chia một hình phẳng.
Bài toán chiếu sóng.
Lưới điểm trên mặt phẳng và ứng dụng vào việc giải toán.
Bài toán phủ.

Lớp 12: Chuyên đề 4. Bổ sung, nâng cao về nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (13 tiết)

Một số phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân các hàm số luợng giác.
Phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân các hàm phân thức hữu tỷ, hàm có chứa , lnx .
Bất đẳng thức tích phân và ứng dụng.
Tính gần đúng tích phân.
Một số ứng dụng của tích phân trong hình học,vật lý, kinh tế.
Mở đầu về phương trình vi phân.

Lớp 12: Chuyên đề 5*. Số phức và Hình học

Biểu diễn hình học số phức.
Số phức với phép dời hình trong mặt phẳng.
Phép tịnh tiến, phép quay. Phép dời hình thuận (bảo tồn hướng), dạng chính tắc của nó.
Phép đối xứng trục, phép đối xứng trượt. Phép dời hình nghịch (đảo hướng), dạng chính tắc của nó.
Số phức với phép đồng dạng trong mặt phẳng.
Phép vị tự. Phép đồng dạng và tỉ số đơn của ba điểm.
Dạng chính tắc của phép đồng dạng bảo tồn hướng, dạng chính tắc của phép đồng dạng đảo hướng.
Số phức với biến đổi nghịch đảo trong mặt phẳng.
Biến đổi nghịch đảo.
Biến đổi tròn và tỉ số kép của bốn điểm.

Lớp 12: Chuyên đề 6*. Phép biến hình trong không gian

Phép dời hình trong không gian
– Định nghĩa phép biến hình trong không gian. Phép biến hình đồng nhất .
– Tích (hợp thành) của hai phép biến hình. Đảo ngược của phép biến hình.
– Định nghĩa và các tính chất cơ bản của phép dời hình.
– Phép đối xứng mặt (qua mặt phẳng). Mọi phép dời hình đều là tích không quá bốn phép đối xứng mặt.
– Phép dời hình thuận. Phép tịnh tiến, phép quay quanh trục, phép tịnh tiến quay (phép xoắn ốc). Dạng chính tắc của phép dời hình thuận.
– Phép dời hình nghịch. Phép đối xứng trượt, phép đối xứng quay. Dạng chính tắc của phép dời hình nghịch.
– Hình bằng nhau.
– Biểu thức tọa độ của phép dời hình. Ma trận trực giao của phép dời hình.
Phép đồng dạng trong không gian
– Định nghĩa và các tính chất cơ bản của phép đồng dạng.
– Phép vị tự . Các tính chất cơ bản . Mặt cầu qua phép vị tự.
– Phép đồng dạng thuận và nghịch. Dạng chính tắc của phép đồng dạng thuận và nghịch.
– Hình đồng dạng.
– Biểu thức tọa độ của phép đồng dạng. Ma trận của phép đồng dạng.


TÀI LIỆU THAM KHẢO LỚP 10


Để biên soạn tài liệu giảng dạy cụ thể, các giáo viên có thể tham khảo các tài liệu sau:
1. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Đại số 10 Nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
2. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Hình học 10 Nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
3. Phan Đức Chính, Bất đẳng thức. NXB Giáo dục, 1993.
4. Phan Đức Chính, Phạm Văn Điều, Đỗ Văn Hà, Phan Văn Hạp, Phạm Văn Hùng, Phạm Đăng Long, Nguyễn Văn Mậu, Đỗ Thanh Sơn, Lê Đình Thịnh, Một số phương pháp chọn lọc giải các bài toán sơ cấp, tập 1, 2, 3. NXB Giáo dục.
5. Hoàng Chúng, Logic học phổ thông, NXB Giáo dục, 1997.
6. Hoàng Chúng, Graf và giải toán phổ thông, NXB Giáo dục, 1992.
7. Vũ Đình Hòa, Một số kiến thức cơ sở về Graf hữu hạn. Nhà xuất bản Giáo dục.
8. Phan Huy Khải, 500 bài toán chọn lọc về bất đẳng thức, tập 1, 2. Nhà xuất bản Giáo dục.
9. Hà Huy Khoái. Số học. Nhà xuất bản Giáo dục.
10. Nguyễn Văn Mậu, Phương pháp giải phương trình, bất phương trình, Nhà Xuất bản Giáo dục.
11. Nguyễn Đăng Phất, Các phép biến hình trong mặt phẳng và ứng dụng giải toán hình học, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2005.
12. Đỗ Thanh Sơn, Phương pháp giải toán Hình học phẳng 10, NXB Trẻ.
13 Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Kim Thuỷ, Bài giảng số học, Nhà xuất bản giáo dục.
14. Praxolov V. V. Các bài toán về hình học phẳng tập 1, 2, NXB Hải Phòng, 1994.
15. Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THPT môn Toán. Vụ THPT – Bộ GD & ĐT ấn hành, 1997.
16. Các đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán.
17. Đề thi vô địch các nước. Tập 1, 2, 3, NXB Hải Phòng.
18. Các đề thi Olympic Toán học quốc tế.
19. Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.
20. Tài liệu chuyên môn của các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè do trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội tổ chức.


TÀI LIỆU THAM KHẢO LỚP 11


Để biên soạn tài liệu giảng dạy cụ thể, các giáo viên có thể tham khảo các tài liệu sau:
1. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Đại số và giải tích nâng cao lớp 11, NXB Giáo dục, 2007.
2. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Hình học nâng cao lớp 11, NXB Giáo dục, 2007.
3. Vũ Đình Hòa, Lý thuyết tổ hợp và các bài tập ứng dụng. NXB Giáo dục, Hà nội, 2002.
4. Phan Huy Khải, 10000 bài toán sơ cấp phần dãy số, NXB Hà nội 1997.
5. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Giới hạn dãy số và hàm số, NXB Giáo dục, 2002.
6. Nguyễn Văn Mậu, Một số bài toán chọn lọc về dãy số, NXB Giáo dục, 2003.
7. Nguyễn Đăng Phất, Các phép biến hình trong mặt phẳng và ứng dụng trong giải toán hình học, NXB Giáo dục, 2005.
8. Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2005.
9. Đặng Hùng Thắng, Bài tập xác suất, NXB Giáo dục, 2006.
10. Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Xuân Liêm, Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Đại số và Giải tích 11, NXB Giáo dục, 2007.
11. Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, NXB Giáo dục, 1997.
12. Các đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán.
13. Đề thi vô địch các nước. Tập 1, 2, 3, NXB Hải Phòng.
14. Các đề thi Olympic Toán học quốc tế.
15. Tài liệu chuyên môn của các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè hằng năm do trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội tổ chức.


TÀI LIỆU THAM KHẢO LỚP 12


Để biên soạn tài liệu giảng dạy cụ thể, các giáo viên có thể tham khảo các tài liệu sau:
1. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Đại số và giải tích nâng cao lớp 12, NXB Giáo dục, 2008.
2. Sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên Hình học nâng cao lớp 12, NXB Giáo dục, 2008.
3. Tô Văn Ban (2005), Giải tích: những bài tập nâng cao. Nhà xuất bản Giáo dục.
4. Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên) (2008), Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Giải tích 12, NXB Giáo dục.
5. Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, NXB Giáo dục, 1997.
6. Các đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT môn Toán.
7. Đề thi vô địch các nước. Tập 1, 2, 3, NXB Hải Phòng.
8. Các đề thi Olympic Toán học quốc tế.
9. Tài liệu chuyên môn của các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè hằng năm do trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà
Nội tổ chức.
10. Jean – Marie Monier (1999), Giải tích: Giáo trình và 300 bài tập có lời giải, Nhà xuất bản Giáo dục.
11. Đoàn Quỳnh (1997), Số phức với hình học phẳng, NXBGD, Nhà xuất bản Giáo dục.
12. Phan Đức Chính (1994), Bất đẳng thức (Tủ sỏch chuyờn toỏn cấp 3), Nhà xuất bản Giáo dục.
13. Vũ Đỡnh Hoà (2004), Bất đẳng thức hình học (chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi toỏn THPT), Nhà xuất bản Giáo dục.
14. Nguyễn Văn Mậu (2006), Một số bài toán chọn lọc về dãy số (Tủ sách chuyên toán THPT), Nhà xuất bản Giáo dục.
15. Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuý Thanh (2004), Giới hạn của dãy số và hàm số (Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THPT), Nhà xuất bản Giáo dục.
16. Nguyễn Văn Mậu (2002), Đa thức đại số và phân thức hữu tỉ (Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toỏn THPT), Nhà xuất bản Giáo dục.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười Một 2018
H B T N S B C
« Th10    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 436 551 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: