//
Hỗ trợ

Kiến thức bổ sung cho môn Tin học


[Xem chi tiết]


Thông tin cần biết


 1. Biểu diễn số thập phân theo số nhị phân.  Khái niệm bit và Byte .
 2. Bài toán đổi từ cơ số a sang cơ số b.
 3. Bảng mã ASCII
 4. Bài toán lãi suất trường hợp lãi không nhập vốn.
 5. Các bài tính toán số học (Bài 5.6, Bài 5.11, Bài 5.12)
 6. Bài toán đổi tiền (Bài 6.18).
 7. Bài toán lãi suất trường hợp lãi có nhập vốn (Bài 7.6, Bài 8.10).
 8. Bài toán thêm 1 giây (Bài 6.13).
 9. Bài toán cộng hai đại lượng thời gian (giờ, phút, giây).
 10. Bài toán tìm can, chi.
 11. Bài toán kiểm tra năm nhuận (Bài 6.15). Tính số ngày trong tháng (Bài 6.16).
 12. Bài toán tính n giai thừa.
 13. Bài toán tìm số Pitago (Bài 5.13, Bài 6.9, Bài 7.9).
 14. Bài toán kiểm tra điều kiện về cạnh của tam giác (Bài 6.20).
 15. Bài toán tìm lũy thừa bậc n của x (Bài 7.13).
 16. Bài toán tìm các số hạng của Dãy Fibonacci.(Bài 7.14, Bài 8.14)
 17. Bài toán khai triển số theo các hàng (trăm, chục,đơn vị) (7.13, 7.15, 7.17, 7.19).
 18. Bài toán ước chung lớn nhất của hai số (Bài 8.16).
 19. Bài toán tìm bội chung nhỏ nhất của hai số.
 20. Bài toán tìm phân số tối giản (Bài 8.17).
 21. Bài toán cộng, trừ, nhân và chia hai phân số.
 22. Bài tóan xác định số nhập là số nguyên tố.
 23. Bài toán đếm các số nguyên tố có trong một dãy số.
 24. Bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố.
 25. Bài toán giải có biện luận phương trình bậc nhất.
 26. Bài toán giải có biện luận bất phương trình bậc nhất (Bài 6.10).
 27. Bài toán giải và biện luận phương trình bậc hai.
 28. Bài toán tính giá trị của một đa thúc bậc n.
 29. Bài toán chuẩn hóa chuỗi.
 30. Bài toán chạy chữ trên màn hình (Bài 7.10).
 31. Bài toán tách các từ.
 32. Bài toán đếm các từ.
 33. Bài toán đổi chuỗi thành chữ hoa.
 34. Bài toán đổi chuỗi thành chữ thường.
 35. Bài toán đếm kí tự của chuỗi.
 36. Bài toán đếm các chữ số có trong chuỗi.
 37. Bài toán cộng (nhân) các chữ số (đổi thành số) có trong chuỗi.
 38. Bài toán chuỗi đối xứng.
 39. Bài toán tính tổng các phần tử của một dãy số.
 40. Bài toán tính tổng nghịch đảo các phần tử của một dãy số (Bài 7.11, Bài 8.9, Bài 8.18).
 41. Bài toán tính tổng bình phương (lập phương) các phần tử của một dãy số.
 42. Bài toán tính giá trị trung bình, sắp thứ tự dãy số, xếp hạng học sinh theo điểm số (Bài 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8).
 43. Bài toán tìm phần tử có trong dãy số, đếm số trong dãy theo một điều kiện (Bài 9.9,Bài 9.10).
 44. Bài toán tính giá trị đa thức P khi x nhận giá trị nào đó (Bài 7.11).
 45. Bài toán sắp xếp dãy số, chèn phần tử vào trong dãy số (Bài  9.13, 9.14).
 46. Bài toán kiểm tra tính tăng, giảm của dãy số (Bài 9.15).
 47. Bài toán tính tiền điện (tiền nước, tiền taxi) (Bài 5.16, 6.17).
 48. Bài toán tìm số Amstrong (Bài 7.19).
 49. Bài toán tính tổng các ước (Bài 7.20, Bài 8.15)
 50. Bài toán tìm số hoàn hảo (Bài 7.21).
 51. Bài toán tìm cặp số bạn bè (7.22).
 52. Bài toán tìm số đẹp.
 53. Trò chơi đoán số.
 54. Trò chơi thử vận may (Bài 8.13) dùng hàm random() (Bài 7.16).
 55. Trò chơi bao-kéo-búa (Bài 6.19).
 56. Trò chơi tic-tac-toe.

 


Các thuật toán và bài tập liên hệ


 1. Trao đổi giá trị của 2 biến A và B thông qua biến trung gian C
 2. Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy số A 1 ,A 2 ,…,A
 3. Duyệt dãy A 1 , A 2 , … , A n xem có phần tử X hay không
 4. Sắp xếp dãy A 1 ,A 2 ,…,A n , theo thứ tự tăng dần
 5. Thuật toán “ Lùa bò vào chuồng”
 6. Thuật toán tìm Ước chung lớn nhất của 2 số nguyên A và B
 7. Thuật toán tìm số nguyên tố
 8. Thuật toán tìm căn bậc 2 của số không âm A
 9. Tìm nghiệm gần đúng của một đa thức F(x) bằng thuật toán chia đôi
 10. Thuật toán Greedy Algorithm với bài toán tô màu
 11. Tìm kiếm nhị phân trên mảng đã được sắp thứ tự
 12. Sắp xếp gọn từng Băng với thao tác đổi chỗ trực tiếp 2 phần tử

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
« Th12    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 480 891 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: