//
archives

Hỗ trợ

This category contains 37 posts

Bài tập C++ cơ bản: Chương trình C ++ để cộng hai giá trị chỉ thời gian (giờ, phút, giây)

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [   Trong chương trình này, chúng ta sẽ đọc hai giá trị thời gian (tính theo giờ, phút và giây) và tính tổng số (cộng) hai giá trị thời gian đó. ] Hướng dẫn [] Chương trình #include <iostream> … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Chương trình C ++ để hiển thị các số nguyên tố từ 2 đến N

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Chương trình C ++ để hiển thị số nguyên tố. Trong chương trình này sẽ đọc giá trị của N (phạm vi của những con số) và in tất cả các số nguyên tố từ 2 đến N . Để kiểm … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Chương trình C ++ để kiểm tra số nguyên tố

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Chương trình C ++ để kiểm tra số nguyên tố Trong chương trình này, chúng ta sẽ học làm thế nào để kiểm tra xem một số nào đó có phải là số nguyên tố hay không? Số nguyên tố … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Chương trình C ++ để tìm factorial của một số

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [   Chương trình C ++ để tìm factorial của một số Trong chương trình này, chúng ta sẽ học làm thế nào để tìm factorial của một số nhất định sử dụng chương trình C ++? Tại đây , chúng tôi sẽ … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Chương trình đọc và hiển thị Tên và Tuổi trong C + +

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Trong chương trình này, chúng ta sẽ đọc tên và tuổi của người và hiển thị chúng trên màn hình đầu ra . Ở đây , chúng ta sẽ học cách đọc chuỗi (tên) với trong ngôn ngữ C ++? Chúng ta đang khai … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Chương trình C + + để đọc một chuỗi

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Chương trình C + + để đọc một chuỗi. Ở đây, chúng ta sẽ học cách đọc chuỗi có / không có dấu cách sử dụng cin và cin.getline () trong C ++. Ở đây, chúng ta đang viết … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Cộng hai số nguyên dùng class

[Tài liệu gốc] [Bài tập C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Chương trình này sẽ tìm cộng / tổng của hai số nguyên sử dụng lớp C ++ . Trong chương trình này, chúng ta đang thực hiện: Một Class có tên Numbers; Sử dụng hàm readNumbers() để đọc hai số nguyên; Sử … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Cộng hai số nguyên dùng con trỏ

[Bộ đề huấn luyện C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Trong chương trình này chúng ta thực hiện công hai số nguyên có sử dụng con trỏ, chương trình này sẽ nhập hai số nguyên để tính tổng của chúng sử dụng hàm addition do người dùng xác định. ] … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Cộng hai số nguyên dùng hàm

[Bộ đề huấn luyện C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Trong chương trình này chúng ta thực hiện công hai số nguyên có sử dụng hàm do người dùng xác định, chương trình này sẽ nhập hai số nguyên để tính tổng của chúng sử dụng hàm addition do người … Tiếp tục đọc

Bài tập C++ cơ bản: Cộng hai số nguyên

[Bộ đề huấn luyện C++ cơ bản] Chuyên đề C++ cơ bản Đề bài [ Chương trình C + + để cộng hai số nguyên Đây là một chương trình C ++ rất cơ bản; ở đây chúng ta đang đọc hai số nguyên thông qua việc sử dụng và tính tổng của số. Thứ … Tiếp tục đọc

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
« Th9    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 411 727 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements