//
archives

Giáo trình Tin học cơ bản

This category contains 30 posts

Bài tập bổ sung: Chia kẹo

[Mục lục bài tập bổ sung] Chuyên đề Đề bài Có n gói kẹo, mỗi gói có day[i] cái kẹo (i = 1 .. n). Hãy lập trình tìm cách chia n gói kẹo thành 2 nhóm sao cho chênh lệch (dương hoặc bằng 0) giữa hai nhóm là ít nhất. Dữ liệu vào: File … Tiếp tục đọc

Bài tập bổ sung

[Trở về danh mục các bài huấn luyện] Đề bài Hướng dẫn Chương trình  Bài tập bổ sung: Chia kẹo Hướng dẫn Chương trình Hướng dẫn Chương trình Hướng dẫn Chương trình Hướng dẫn Chương trình Hướng dẫn Chương trình

Final Pascal

Thông tin chung về môn học   Mục tiêu tổng thể của khóa học Hiểu khái niệm về thuật giải, biết thiết kế thuật giải để giải quyết một bài toán trong tin học. Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết các bài toán trong môi trường Turbo Pascal. Nắm được … Tiếp tục đọc

Chủ đề file: Bài tập 01

[Tải về bài mẫu] [Nộp bài] Đề bài Chủ đề: File và Mảng Viết chương trình: Nhập từ bàn phím N số nguyên lưu vào tập tin SONGUYEN.DAT. Đọc dữ liệu từ tập tin SONGUYEN.DAT lưu vào mảng một chiều. Sắp xếp mảng đã cho theo thứ tự tăng dần. In kết quả sau khi … Tiếp tục đọc

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 03

Tạo File SoNT.dat có các phần tử số nguyên chứa các số nguyên tố <32000. Sau đó đọc File này và hiện các phần tử trên màn hình , mỗi dòng hiện 10 số Uses Crt; Const Max = 32000; TenF = ‘SoNT.dat’; Type KF = File of Integer; Var F : KF; Procedure MoFGhi; … Tiếp tục đọc

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 02

Tạo File “Dayso.dat” có kiểu gồm các phần tử nguyên gồm 1000 số nguyên nhỏ hơn 1000 . Đọc file này và sao chép các phần tử chẵn sang File dạng Text là “Sochan.TXT” , mỗi dòng chứa 10 số . Uses Crt; Const Max = 1000; TenFi = ‘Dayso.dat’; TenFo = ‘Sochan.txt’; Type KFi … Tiếp tục đọc

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 01

Tạo File có các phần tử là số nguyên từ 1 đến 100. Lần lượt hiện giá trị của bản ghi thứ 10,bản ghi cuối cùng và bản ghi thứ 20 , sau đó sửa lại giá trị các bản ghi này là 1000,10000 và 2000 . Hiện toàn bộ giá trị các phần tử … Tiếp tục đọc

Bài giảng kiểu tập tin (File)

I / Phân loại : Có 3 loại chính : + File văn bản ( Text) + File có kiểu , mỗi phần tử của File như một bản ghi + File không kiểu II / File văn bản ( Text ): 1) Định nghĩa : File văn bản là một kiểu dữ liệu lưu … Tiếp tục đọc

Kiến thức bổ sung cơ bản cho học sinh Tin học

Vị trí Các phiên vị trí cho bất kỳ công ty thường có 3-4 vòng. Vòng đầu tiên là kiểm tra bằng văn bản, bao gồm khả năng định lượng, lý (khả năng logic), tiếng Anh (khả năng ngôn ngữ) và các môn khoa học máy tính (C, C ++, Cấu trúc dữ liệu, thuật … Tiếp tục đọc

Chương 5: Bài tập tự giải

Bài tập 5.13: Nhập vào một mảng các số nguyên. a/ Xếp lại mảng đó theo thứ tự giảm dần. b/ Nhập vào một số nguyên từ bàn phím. Chèn số đó vào mảng sao cho mảng vẫn có thứ tự giảm dần. (không được xếp lại mảng) Gợi ý: – Tìm vị trí cần … Tiếp tục đọc

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
« Th9    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 411 727 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements