//
archives

Giáo trình chuyên Tin học 10

This category contains 29 posts

Bài tập huấn luyện: Nối xích

Đề bài -Tài liệu Chuyên Tin Quyển 1 Có N đoạn xích (N<20000), mỗi đoạn xích là mỗi xâu mắt xích nối nhau. Các đoạn tách rời nhau, mỗi đoạn có không quá 20000 mắt xích. Bắng cách cắt ra 1 mắt xích, hàn lại ta có thể nối 2 mắtt xích thành đoạn. Thời … Tiếp tục đọc

Tài liệu giáo khoa chuyên Tin học – lớp 10 -Bài tập 23

Đề bài Nam quyết định đánh số trang cho quyển sách của anh ta từ 1 đến N. Hãy tính toán số lượng chữ số 0 cần dùng, số lượng chữ số 1 cần dùng, … , số lượng chữ số 9 cần dùng. INPUT: Tệp DIGIT.INP gồm một đòng duy nhất chứa một số … Tiếp tục đọc

Chủ đề file: Bài tập 01

[Tải về bài mẫu] [Nộp bài] Đề bài Chủ đề: File và Mảng Viết chương trình: Nhập từ bàn phím N số nguyên lưu vào tập tin SONGUYEN.DAT. Đọc dữ liệu từ tập tin SONGUYEN.DAT lưu vào mảng một chiều. Sắp xếp mảng đã cho theo thứ tự tăng dần. In kết quả sau khi … Tiếp tục đọc

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 03

Tạo File SoNT.dat có các phần tử số nguyên chứa các số nguyên tố <32000. Sau đó đọc File này và hiện các phần tử trên màn hình , mỗi dòng hiện 10 số Uses Crt; Const Max = 32000; TenF = ‘SoNT.dat’; Type KF = File of Integer; Var F : KF; Procedure MoFGhi; … Tiếp tục đọc

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 02

Tạo File “Dayso.dat” có kiểu gồm các phần tử nguyên gồm 1000 số nguyên nhỏ hơn 1000 . Đọc file này và sao chép các phần tử chẵn sang File dạng Text là “Sochan.TXT” , mỗi dòng chứa 10 số . Uses Crt; Const Max = 1000; TenFi = ‘Dayso.dat’; TenFo = ‘Sochan.txt’; Type KFi … Tiếp tục đọc

Trang sách tham khảo về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Free Data Structures and Algorithms Ebooks Download POSTED BY PASCALTEACHER ⋅ THÁNG MƯỜI MỘT 11, 2012 ⋅ ĐỂ LẠI PHẢN HỒI In computers data are stored in different ways. Data structures are the efficient way of storing data in a computer. Data structure uses different algorithms for storing data. In programming languages data structures are … Tiếp tục đọc

Tài liệu giáo khoa chuyên Tin học – lớp 10 -Bài tập 20: Cân các vật

Đề bài Có N quả cân với các trọng lượng tương ứng là 1kg, 3kg, . . ., 3N-1kg và một cân bàn. Các quả này được đánh theo số hiệu : 1 , 2, 3, .. N . Ta muốn chỉ dùng cân bàn và N quả cân này để cân túi đường có … Tiếp tục đọc

Các chuyên đề ngoại khóa THPT

[Biên dịch trực tuyến] [Chuyển C sang Pascal] [Chương trình THPT chuyên – Môn Tin học] Ngoại khóa Lớp 10: Chuyên đề 1: Ngôn ngữ lập trình Lớp 10: Chuyên đề 2: Phân tích, thiết kế và cài đặt thuật toán Lớp 11: Chuyên đề 1: Thuật toán quy hoạch động Lớp 11: Chuyên đề … Tiếp tục đọc

Mục lục Tài liệu giáo khoa chuyên Tin học – lớp 10

Chuyên đề 1: Thuật toán và phân tích thuật toán [Bài giảng] Thuật toán Phân tích thuật toán Bài tập Chuyên đề 2: Các kiến thức cơ bản [Bài giảng] Hệ đếm Số nguyên tố Ước số, bội số Lý thuyết tập hợp Số Fibonacci Số Catalan Xử lý số nguyên lớn Bài tập Chuyên … Tiếp tục đọc

Bài giảng quy hoạch động (2)

Đặt vấn đề Các bài toán quy hoạch động chiếm một vị trí khá quan trọng trong việc tổ chức hoạt động và sản xuất (nhất là việc giải quyết các bài toán tối ưu). Chính vì lẽ đó mà trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc Gia và Quốc Tế chúng ta thường … Tiếp tục đọc

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
« Th12    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 480 891 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements