//
Nghề phổ thông THCS

Bài học nghề phổ thông THCS


[Lịch vạn niên]


DỊCH VỤ TIN HỌC NCTCOMPUTER

http://www.pascalteacher.wordpress.com


21, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, TP Cao Lãnh

*

*


Danh sách học sinh 2017

Danh sách học sinh thi nghề phổ thông môn Tin học – THCS khoá ngày 22/4/2018


Thông báo thi nghề phổ thông THCS 2018


Hồ sơ thi nghề phổ thông THCS 2018:

 • – Phiếu đăng ký dự thi
 • – 02 ảnh 4×6 thiếu
 • – Bản pho to giấy khai sinh.
 • – Lệ phí thi: 80.000 đ
 • Thời hạn nộp hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/3/2018
 • Ngày thi: 22/4/2018, tập trung 6g45;
 • Lý thuyết thi trắc nghiệm: 25 câu , 30 phút.
 • Thực hành 60 phút, mỗi người 1 máy.

Tải phiếu đăng ký dự thi tại đây: So – Phieu dang ky du thi 2018 – TTGDTX


I. Nghề phổ thông THCS


Thời khóa biểu

Giờ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
7g00 – 8g00
08g00 – 09g00  Nhóm 5
09g00 – 10g00 Nhóm 9
10g00 – 11g00
11g00 – 12g00
13g00 – 14g00
14g00 – 15g00  Nhóm 1  Nhóm 4
15g00 – 16g00 Nhóm 1 Nhóm 6 Nhóm 8  Nhóm 7
16g00 – 17g00  Nhóm 3  Nhóm 3  Nhóm 2  Nhóm 4  Nhóm 10 Nhóm 2
17g00 – 18g00  Nhóm 7 (Dương)  Nhóm 6

(Phúc)

 Nhóm 5 Nhóm 8

(Hòa)

17g30 – 18g30  Nhóm 10
18g00 – 19g00 Nhóm 9

Chú ý

Lớp 01 (học từ 12/6/2017)
Lớp 02 (học từ 15/6/2017)
Lớp 03 (học từ 13/6/2017)
Lớp 04 (học từ 14/6/2017)
Lớp 05 (học từ 15/6/2017)
Lớp 06 (học từ 13/6/2017)
Lớp 07 (học từ 12/6/2017)
Lớp 08 (học từ 16/6/2017)
Lớp 09 (học từ 14/6/2017)
Lớp 10 (học từ 16/6/2017)
Lớp 11 (học từ 17/6/2017)


Tài liệu giảng dạy

[Tải về tài liệu giảng dạy]


Bài trong tuần


  1. Tác giả
  2. Các văn bản pháp quy dạy học tự chọn và nghề phổ thông

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ PHỔ THÔNG TIN HỌC THCS (70 tiết) cập nhật theo Công văn 1114/SGDĐT – GDTrH, ngày 18 tháng 8 năm 2015

Chương, bài NỘI DUNG
Bài 1 Tiết 1-2: Giới thiệu chung về máy tính, hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm.
Tải về Tiết 1,2: Giới thiệu chung về máy tính, hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm.
 Xem bài Tiết 3,4: Giới thiệu chung về Hệ điều hành Windows XP (bản SP3)
Tải về Tiết 5,6: Cấu trúc Folder, File, đường dẫn (Path), Shortcut, Desktop, Taskbar, Recycle Bin
Tiết 7,8: Tải về Thực hành số 1 : các lệnh về:
– Cửa sổ chương trình ứng dụng (đóng, mở, thu nhỏ, di chuyển…)
– Folder, File, đường dẫn (Path), Shortcut, Desktop, Taskbar, Recycle Bin
Bài Tiết 9-10: Giới thiệu về Windows Explorer: cửa sổ, các chức năng, lệnh, biểu tượng lệnh…
Tải về Tiết 11,12: Thực hành số 2 : cửa sổ Windows Explorer, lệnh về Folder, File, Shortcut; khái niệm: sao chép, cắt, dán… các đối tượng như: folder, file, đoạn văn bản…
Tiết 13,14: Các lệnh/công cụ lệnh về Folder, File, Shortcut: tạo, đổi tên, xoá, đổi tên, phục hồi..
Tải về Tiết 15, 16: Thực hành số 3: Các lệnh về cây Folder
Tiết 17,18: Thực hành số 4 : Ôn tập về Windows, Windows Explorer.
Bài Tiết 19-20: Làm quen với Microsoft Word 2003 (lưu, mở, đóng file; qui tắc gõ văn bản , gõ văn bản Tiếng Việt)
Tiết 21, 22: Thực hành số 5: Gõ văn bản Tiếng Việt
Tiết 23: Định dạng văn bản
Tiết 24: Định dạng đoạn văn bản.
Tiết 25,26: Thực hành số 6: Định dạng văn bản.
Bài Tiết 27 : Chia cột, định dạng kí tự hoa lớn đầu dòng, đầu đoạn
Tiết 28 : Chèn kí hiệu đặc biệt, chèn kí hiệu đầu mỗi đoạn
Tiết 29.30 : Thực hành số 7: Chia cột, định dạng kí tự hoa lớn đầu dòng, đầu đoạn; Chèn kí hiệu đặc biệt, chèn kí hiệu đầu mỗi đoạn.
Tiết 31 : Chèn hình ảnh, file hình ảnh và hiệu chỉnh hình ảnh
Tiết 32: Chèn chữ nghệ thuật và hiệu chỉnh, định dạng chữ nghệ thuật.
Tiết 33,34: Thực hành số 8: Chèn hình ảnh, file hình ảnh và hiệu chỉnh hình ảnh.
Chèn chữ nghệ thuật và hiệu chỉnh, định dạng chữ nghệ thuật
Tiết 35,36: Thực hành số 9: Chèn hình ảnh, file hình ảnh và hiệu chỉnh hình ảnh.
Chèn chữ nghệ thuật và hiệu chỉnh, định dạng chữ nghệ thuật
Tiết 37: Kiểm tra 1 tiết thực hành.
Tiết 38 : Chèn hình Autoshapes.
Tiết 39, 40: Chèn số trang, tiêu đề trang.
Tiết 41, 42: Thực hành số 10: Chèn hình Autoshapes. Chèn số trang, tiêu đề trang
Tiết 43, 44: Chèn: công thức toán học, chỉ số trên, chỉ số dưới
Tiết 45, 46: Thực hành số 11: Chèn: công thức toán học, chỉ số trên, chỉ số dưới.
Tiết 47, 48: Chèn bảng, nhập nội dung vào bảng, các thao tác lệnh trên bảng.
Tiết 49, 50: Thực hành số 12: Các thao tác lệnh trên bảng .
Tiết 51: Định dạng trang in .
Tiết 52: Các bước cắt, sao chép, dán nội dung văn bản và các đối tượng trên văn bản.
Tiết 53,54: Thực hành số 13: Định dạng trang in.Các bước cắt, sao chép, dán nội dung văn bản và các đối tượng trên văn bản.
Tiết 55,56: Ôn tập phần lý thuyết phần Microsoft Word 2003.
Tiết 57,58: Ôn tập phần lý thuyết phần Microsoft Word 2003 (tiếp theo).
Tiết 59: Kiểm tra 1 tiết lý thuyết.
Tiết 60,61: Thực hành số 14: Thực hành ôn tập Windows, Windows Explorer.
Tiết 62,63: Thực hành số 15: Thực hành ôn tập Word.
Tiết 64,65: Thực hành số 16: Thực hành ôn tập Word (tiếp theo).
Tiết 66: Kiểm tra 1 tiết thực hành.
Tiết 67,68: Thực hành số 17: Thực hành tổng hợp theo mẫu.
Tiết 69,70: Ôn tập và hệ thống chương trình.
Bài 8 Tải về Tiết 29-32: Tổng Quan Về Word
Tiết 29: Giới thiệu về Word, màn hình giao diện, đóng, thoát Word.
Tiết 30: Cách gõ tiếng việt: chọn bảng mã, gõ tiếng việt.
Tiết 31: Các thao tác trên tập tin( tạo mới, lưu, đóng , mở cũ)
Tiết 32: Hướng dẫn bài tập (khởi động, soạn thảo, thao tác trên tập tin)
Bài 9 – Tải về Tiết 33-36 Bài Thực Hành Số 5:
– Cách khởi động Word, thoát, gõ tiếng việt (soạn thảo văn bản).
– Các thao tác trên tập tin.
Bài10 Tải về Tiết 37-40: Định Dạng Văn Bản
Tiết 37: Các thao tác trên đoạn văn bản( chọn, copy, di chuyển, xoá).Định dạng kí tự( dùng biểu tượng, bàn phím)
Tiết 38: Định dạng kí tự bằng Menu.
Tiết 39: Sử dụng thước kẽ (sử dụng thước, canh tab)
Tiết 40: Hướng dẫn bài tập thực hành (soạn thảo văn bản, định dạng kí tự, canh Tab cho văn bản).
Bài11 Tải về Tiết 41-44: Bài Thực Hành Số 6
Định dạng văn bản (soạn thảo văn bản, canh tab, định dạng văn bản theo mẫu).
Bài12 Tiết 45-48 : Định Dạng Văn Bản(tt)
Tiết 45: – Định dạng đoạn (canh trái, phải, giữa, đều: dùng biểu tượng, phím tắt)
Tiết 46: Kẻ khung, hoa thị,s ố thứ tự:: dùng biểu tượng, menu
Tiết 47: Chia cột báo chí, tạo chữ hoa thụt cấp, chèn kí hiệu đặc biệt.
Tiết 48: Hướng dẫn bài tập thực hành( soạn thảo văn bản, định dạng đoạn văn bản, chia cột báo chí, tạo chữ rơi, kẻ khung, đánh dấu hoa thị).
Bài 13 Tiết 49-52: Bài Thực Hành Số 7
– Định dạng văn bản (soạn thảo văn bản, định dạng đoạn văn bản, chia cột báo chí, tạo chữ rơi, kẻ khung, đánh dấu hoa thị, canh lề cho văn bản).
Bài 14

Tải về

Tiết 53-56 : Tạo Bảng Biểu
Tiết 53: Giới thiệu về bảng biểu (khái niệm, chèn bảng biểu, các thao tác trên bảng biểu)
Tiết 54: Các thao tác trên dòng, cột, ô (chèn, xoá, gộp ô, tách ô).
Tiết 55: Các thao tác trên bảng tính( sắp xếp, tính toán, chuyển văn bản thành text)
Tiết 56: Hướng dẫn bài tập thực hành (Tạo bảng biểu và thao tác trên bảng biểu)
Bài15 Tiết 57-60: Bài Thực Hành Số 8
– Tạo bảng biểu (Chèn bảng biểu, thực hiện các thao tác trên bảng biểu).
Bài 16 Tiết 61-64: Các Xử Lý Chi Tiết
– Tạo công thức toán học(tạo chỉ số, phương trình…)
– Tạo sơ đồ ( vẽ hình trong word, các thao tác trên đối tượng)
– Chèn picture(chèn picture, các thao tác trên Picture…)
– Tạo chữ nghệ thuật ( chèn Word Art, các thao tác trên Word Art)
– Tìm kiếm và thay thế ( tìm và thay thế trong văn bản).
– Thiết kế trang in(định dạng trang, đánh số trang, ngắt trang…)
– Tạo Header and Footer.
Bài 17 Tiết 65-68: Bài Thực Hành Số 9
– Tạo công thức toán học (tạo chỉ số, phương trình, các dạng công thức toán học)
– Tạo sơ đồ ( vẽ hình trong word, các thao tác trên đối tượng)
– Chèn picture(chèn picture, các thao tác trên Picture)
– Tạo chữ nghệ thuật ( chèn Word Art, các thao tác trên Word Art)
– Tìm kiếm và thay thế ( tìm và thay thế trong văn bản).
– Thiết kế trang in (định dạng trang, đánh số trang, ngắt trang)
– Tạo Header and Footer.
Bài 18 Tiết 69-70 : Ôn tập Word, kiểm tra 1tiết Word.

II. Thực hành nghề THCS


   1. Đề thực hành 05.01 – Tải về
   2. Đề thực hành 05.02 – Tải về
   3. Đề thực hành 05.03 – Tải về
   4. Đề thực hành 05.04 – Tải về
   5. Đề thực hành 06.01 – Tải về
   6. Đề thực hành 06.02 – Tải về
   7. Đề thực hành 06.03 – Tải về
   8. Đề thực hành 06.04- Tải về
   9. Đề thực hành 07-01 – Tải về
   10. Đề thực hành 07.02 – Tải về
   11. Đề thực hành 07.03 – Tải về
   12. Bài thực hành 07.04 – Tải về
   13. Đề thực hành 08-01 – Tải về
   14. Bài thực hành 08.02 – Tải về
   15. bai-thuc-hanh-word-08-03
   16. bai-thuc-hanh-word-08-04
   17. bai-thuc-hanh-word-08-04b
   18. bai-thuc-hanh-word-08-04c
   19. bai-thuc-hanh-word-08-05a
   20. bai-thuc-hanh-word-08-05b
   21. Đề thực hành 09
   22. Đề thực hành 10

III. Các đề đã ra thi


Đề thi lý thuyết

   1. Đề thi lý thuyết ngày 06/3/2011 – Mã đề 172
   2. Đề thi lý thuyết ngày 06/3/2011 – Mã đề 247
   3. Đề thi lý thuyết ngày 06/3/2011 – Mã đề 321
   4. Đề thi lý thuyết ngày 06/3/2011 – Mã đề 496
   5. Đề thi lý thuyết nghề phổ thông – Môn Tin học – THCS ngày 19/4/2015
   6. Đề thi lý thuyết ngày

Đề thi thực hành

   1. Đề thi thực hành ngày 06/3/2011 – Đề 1
   2. Đề thi thực hành ngày 06/3/2011 – Đề 2
   3. Đề thi thực hành ngày 06/3/2011 – Đề 3
   4. Đề thi thực hành ngày 06/3/2011 – Đề 4
   5. Đề thi thực hành nghề phổ thông – Môn Tin học THCS ngày 19/4/2015

Đề trắc nghiệm lý thuyết

   1. Đề trắc nghiệm Word
   2. Đề trắc nghiệm DOS
   3. Đề trắc nghiệm Norton Commander (NC)
   4. Dự phòng
   5. Dự phòng
   6. Dự phòng
   7. Dự phòng
   8. Dự phòng

Kết quả thi nghề Tin học (10/4/2016)


Tài liệu Chứng chỉ Tin học cấp độ A và B


   1. Tài liệu giảng dạy – Chứng chỉ A
   2. Tài liệu giảng dạy chứng chỉ B – Query Report
   3. Tài liệu giảng dạy chứng chỉ B – Form
   4. Sử dụng phím cho Word 2003
   5. Giáo trình Word 2003 bằng tiếng Anh
   6. Learn Computer Science
   7. Bài giảng hệ điều hành Windows XP
   8. Dự phòng
   9. Dự phòng
   10. Dự phòng

Trắc nghiệm

https://www.fyrebox.com/webgame/GjL1ZRR3V/KB1D77OnA


Advertisements

Đã đóng bình luận.

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Hai 2019
H B T N S B C
« Th12    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 480 891 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: