//
archives

pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học
pascalteacher has written 592 posts for pascalteacher

ACM – International programming contest

Giáo trình Art of programming contest se for uva. ACM problems [Volume XXII] [Volume XXIII] [Volume XXIV] ICPC Archive Volumes Volume XXIV 3301 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3301.html 3302 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3302.html 3303 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3303.html 3304 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3304.html 3305 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3305.html 3306 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3306.html 3307 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3307.html 3308 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3308.html 3309 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3309.html 3310 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3310.html 3311 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3311.html 3312 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3312.html 3313 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3313.html 3314 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3314.html 3315 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3301.html 3316 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3301.html 3317 … Tiếp tục đọc

Giáo trình Art of programming contest se for uva.

[Art of programming contest se for uva] Tài liệu huấn luyện này rất tốt cho học sinh dự thi quốc gia và quốc tế, là cái xương sườn, gồm những chủ đề cốt lõi, các liên kết rất phong phú giúp tìm nhanh tài liệu khác. Contents Chapter 1  Fundamental Concepts  14 Chapter 2  Game … Tiếp tục đọc

Bài ôn 1 – Bài 3: Dãy ngoặc đúng

[Bộ đề Rolf Donquixote] Đề bài [Xem đề bài 3] Hướng dẫn a a Lời giải – Chương trình b b Tài liệu tham khảo a a

Bài ôn 1 – Bài 2: Tìm số lớn

[Bộ đề Rolf Donquixote] [Xem đề bài 2] Đề bài a a Hướng dẫn a a Lời giải – Chương trình b b Tài liệu tham khảo a a

Bài ôn 1: Bài 1 -Cộng phân số

[Bộ đề Rolf Donquixote] Đề bài [Xem đề bài 1] Hướng dẫn Bài này đơn giản: Dùng thuật toán tìm ước chung của hai số. Lời giải – Chương trình b b Tài liệu tham khảo a a

Bộ đề Rolf Donquixote

Tài liệu giải thuật Lê Minh Hoàng Danh mục bài tập huấn luyện Bài tập Đề bài Hướng dẫn Chương trình Bài ôn 1 Bài 1: Cộng phân số Chương trình Bài ôn 1 Bài 2: Tìm số lớn Chương trình Bài ôn 1 Bài 3: Dãy ngoặc đúng Chương trình Bài ôn 2 Bài … Tiếp tục đọc

Bài tập huấn luyện: THCS quyển 3 – Bài 07.01

[Bài tập huấn luyện: THCS – Quyển 3] Bài tập huấn luyện THCS – Quyển 3 – Bài 07.01 Đề bài   Hướng dẫn   Chương trình PROGRAM BT7_01; USES crt; VAR BEGIN clrscr; readln; END.

Giáo trình C++

Giáo trình C++ Art of programming contest se for uva Lưu trữ lời giải bài tập C++ Đề bài tập các loại Trang code ideone.com A Complete Guide to Programming in C++ Chapter 1 Fundamentals 1 Development and Properties of C++ 2 Object-Oriented Programming 4 Developing a C++ Program 6 A Beginner’s C++ Program 8 … Tiếp tục đọc

Cài đặt Code::Block

[Trang tham khảo Code::Block] [Trang tài liệu C++ Essencials] [Trang tài liệu Fundamentals of Programming C++ ] [Trang beginner’s guide] [Trang bài tập huấn luyện UVa] [Danh mục sách C++] Cài đặt [Tải chương trình cài đặt] [Cấu hình] Bài học Starting out Get the Ebook Get Started with C or C++ Getting a Compiler … Tiếp tục đọc

Bài tập huấn luyện C/C++

[Tra cứu thư viện ngôn ngữ C] MỤC LỤC Các khái niệm cơ bản về C++ C++ là gì ? Cài đặt C++ Cú pháp C++ cơ bản Comment Kiểu dữ liệu Các kiểu biến Phạm vi biến Hằng (Constant/Literal) Các kiểu Modifier Lớp lưu trữ Toán tử Vòng lặp Lệnh IF, Else, Switch Hàm … Tiếp tục đọc

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Ba 2017
H B T N S B C
« Th2    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Europaallee

Waking up (EXPLORE)

Barrika pano

More Photos

Thống kê

  • 115,051 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học