//
archives

pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học
pascalteacher has written 757 posts for pascalteacher

Bài ôn về tính toán

  [Xem] Bài toán tìm lũy thừa bậc n của a (Bài 7.13). [Xem] Bài toán tính n giai thừa. [Xem] Bài tóan xác định số nhập là số nguyên tố. [Xem] Bài toán ước chung lớn nhất của hai số (Bài 8.16). [Xem] In các chữ số của một số nguyên dương; [Xem] Đổi … Tiếp tục đọc

Bài ôn mảng 1 chiều

Bài tập kỹ thuật nhập, xuất mảng Bài 1: Viết chương trình nhập, xuất mảng 1 chiều các số thực Bài 2: Viết chương trình nhập, xuất mảng 1 chiều các số nguyên Bài 3: Viết chương trình liệt kê các giá trị chẵn trong mảng 1 chiều các số nguyên Bài 4: Viết chương … Tiếp tục đọc

Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên 2012 – 2013 – Bài 2 – Ngày thi: 10 /3/2013 Đề bài  

Bài ôn chuỗi

Bài 4 (2017 – 2018) Bài 3 (2016 – 2017) Bài 3 (2015 – 2016) Bài 3 (2014 – 2015) Bài 2 HSG (2015 – 2016) Bài 2 HSG (2014 – 2015) Bài 2 HSG (2013 – 2014) Bài 2 HSG (2012 – 2013)

Lê Hoàng Thông

0939320949 Bài học Bài học cơ bản

Pro ASP.NET Core MVC 2

[Tải tài liệu] [Source code] Pro ASP.NET Core MVC 2 Contents at a Glance About the Author .xxvii About the Technical Reviewer .xxix ■Part I: Introducing ASP.NET Core MVC 2 .1 ■Chapter 1: ASP .NET Core MVC in Context .3 ■Chapter 2: Your First MVC Application .11 ■Chapter 3: The MVC Pattern, Projects, and Conventions … Tiếp tục đọc

2018 – BL4

uses crt; var st:string; dem:array[‘A’..’Z’] of byte; i,songuyento,songuyentu,demtu,so :byte; ch:char; code:integer; begin write(‘nhap xau St: ‘); readln(St); for ch:=’A’ to ‘Z’ do dem[ch]:=0; for i:=1 to length(st) do if upcase(st[i])IN[‘A’..’Z’]then Inc(dem[upcase(st[i])]); for ch:=’A’ to ‘Z’ do if dem[ch]>0 then songuyento:=songuyento+1; writeln(‘so nguyen to: ‘,songuyento); for i:=1 to length(st)do if upcase(St[i]) in [‘A’..’Z’]then st[i]:=#32; writeln(st); while … Tiếp tục đọc

Qt reference documentation

Programming with Qt Tutorials Tutorial: Creating an Installer Qt developers Deployment and installation of a Qt application in Microsoft Windows

ASP.NET Core MVC and Visual Studio

Lesson 1: Get started with ASP.NET Core MVC and Visual Studio Lesson 2: Add a controller to an ASP.NET Core MVC app Lesson 3: Adding a view to an ASP.NET Core MVC app Add a model to an ASP.NET Core MVC app Work with SQL Server LocalDB in ASP.NET Core Controller methods and views in … Tiếp tục đọc

Tuyển sinh lớp 10 chuyên 2016 – Bài 1 – (Ngày thi: 03/6/2016) Đề bài Công ty cung cấp nước sinh hoạt ở vùng ngập mặn khuyến khích các hộ dân tiết kiệm nước bằng cách đưa ra hai mức giá. Nếu hộ nào trong một tháng sử dụng không quá 10 m3 nước thì … Tiếp tục đọc

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Sáu 2018
H B T N S B C
« Th5    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 343,414 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements