//
archives

pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học
pascalteacher has written 595 posts for pascalteacher

Mục lục bài tập huấn luyện

Danh mục bài tập huấn luyện Trang mã ideone 1 GTCB-Bai01_00.doc Thành phần cơ bản của Turbo Pascal 2 GTCB-Bai01_01.doc Bài thực hành 3 GTCB-Bai02_00.doc Các kiểu dữ liệu cơ bản 4 GTCB-Bai02_01.doc Diện tích tam giác 5 GTCB-Bai02_02.doc Căn bậc n của x 6 GTCB-Bai02_03.doc Hoán đổi giá trị của 2 số 7 GTCB-Bai02_04.doc … Tiếp tục đọc

Mục lục

1 GTCB-Bai01_00.doc Thành phần cơ bản của Turbo Pascal 2 GTCB-Bai01_01.doc Bài thực hành 3 GTCB-Bai02_00.doc Các kiểu dữ liệu cơ bản 4 GTCB-Bai02_01.doc Diện tích tam giác 5 GTCB-Bai02_02.doc Căn bậc n của x 6 GTCB-Bai02_03.doc Hoán đổi giá trị của 2 số 7 GTCB-Bai02_04.doc In kết quả biểu thức 8 GTCB-Bai02_05.doc Công thức … Tiếp tục đọc

Bộ đề Tin học nhà trường

THNT_Bai_001_1999.doc Bài 1/1999 – Trò chơi cùng nhau qua cầu THNT_Bai_002_1999.doc Bài 2/1999 – Tổ chức tham quan THNT_Bai_003_1999.doc Bài 3/1999 – Mạng tế bào THNT_Bai_004_1999.doc Bài 4/1999 – Trò chơi bốc sỏi THNT_Bai_005_1999.doc Bài 5/1999 – 12 viên bi THNT_Bai_006_1999.doc Bài 6/1999 – Giao điểm các đường thẳng THNT_Bai_007_1999.doc Bài 7/1999 – Miền mặt … Tiếp tục đọc

ACM – International programming contest

Giáo trình Art of programming contest se for uva. ACM problems [Volume XXII] [Volume XXIII] [Volume XXIV] ICPC Archive Volumes Volume XXIV 3301 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3301.html 3302 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3302.html 3303 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3303.html 3304 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3304.html 3305 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3305.html 3306 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3306.html 3307 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3307.html 3308 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3308.html 3309 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3309.html 3310 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3310.html 3311 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3311.html 3312 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3312.html 3313 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3313.html 3314 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3314.html 3315 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3301.html 3316 http://acm.tju.edu.cn/toj/showp3301.html 3317 … Tiếp tục đọc

Giáo trình Art of programming contest se for uva.

Giáo trình C++ Art of programming contest se for uva Lưu trữ lời giải bài tập C++ Đề bài tập các loại Trang code ideone.com Tài liệu huấn luyện này rất tốt cho học sinh dự thi quốc gia và quốc tế, là cái xương sườn, gồm những chủ đề cốt lõi, các liên kết … Tiếp tục đọc

Bài ôn 1 – Bài 3: Dãy ngoặc đúng

[Bộ đề Rolf Donquixote] Đề bài [Xem đề bài 3] Hướng dẫn a a Lời giải – Chương trình b b Tài liệu tham khảo a a

Bài ôn 1 – Bài 2: Tìm số lớn

[Bộ đề Rolf Donquixote] [Xem đề bài 2] Đề bài a a Hướng dẫn a a Lời giải – Chương trình b b Tài liệu tham khảo a a

Bài ôn 1: Bài 1 -Cộng phân số

[Bộ đề Rolf Donquixote] Đề bài [Xem đề bài 1] Hướng dẫn Bài này đơn giản: Dùng thuật toán tìm ước chung của hai số. Lời giải – Chương trình b b Tài liệu tham khảo a a

Bộ đề Rolf Donquixote

Tài liệu giải thuật Lê Minh Hoàng Danh mục bài tập huấn luyện Bài tập Đề bài Hướng dẫn Chương trình Bài ôn 1 Bài 1: Cộng phân số Chương trình Bài ôn 1 Bài 2: Tìm số lớn Chương trình Bài ôn 1 Bài 3: Dãy ngoặc đúng Chương trình Bài ôn 2 Bài … Tiếp tục đọc

Bài tập huấn luyện: THCS quyển 3 – Bài 07.01

[Bài tập huấn luyện: THCS – Quyển 3] Bài tập huấn luyện THCS – Quyển 3 – Bài 07.01 Đề bài   Hướng dẫn   Chương trình PROGRAM BT7_01; USES crt; VAR BEGIN clrscr; readln; END.

Các tác giả

Danh mục

Tháng Tư 2017
H B T N S B C
« Th3    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NCT Computer

Flickr Photos

Seychelles - Anse Source D'Argent

Nordic Sunset

Wreck

More Photos

Thống kê

  • 130,059 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học