//
archives

pascalteacher

pascalteacher has written 98 posts for pascalteacher

Hỗ trợ HTML

8 Responsive Design Mistakes to Avoid In this article we look at 8 responsive design mistakes to avoid. Doing so will help you build better sites. Programmatically Trigger an Application Cache Download Rob Gravelle shows how to dynamically kick off an Application Cache download via a user action such as a button click. Spy on … Đọc tiếp

Thông tin về các tuyến metro Thành phố Hồ Chí Minh

  Tuyến metro số 1: Bến Thành (Q.1) – Suối Tiên (Q.9) – Khởi công gói thầu chính ngày 28/08/2012 Tuyến metro số 2: Thủ Thiêm (Q.2) – Bến xe Tây Ninh (Q.12) – Trong giai đoạn 1, xây dựng trước tuyến Bến Thành – Tham Lương dài 11,3km với tổng mức đầu tư 1,37 … Đọc tiếp

TAM @ QUỐC

TAM @ QUỐC LỜI GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1: BẢY “CUA” SÁNG NGHIỆP Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc Cua 4: Làm một người được yêu mến Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng Cua … Đọc tiếp

“Kinh tế học hài hước” – Tác giả Steven D Levitt

Những điều rút ra từ Tam Quốc. Chỉ áp dụng vào kinh doanh. 1. Kinh nghiệm của Lưu Bị cho ta thấy: CEO hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bán hàng vỉa hè. 2. Kinh nghiệm của Gia Cát Lương cho ta thấy: Đôi khi vào doanh nghiệp tư nhân còn có đất … Đọc tiếp

Tài liệu chuyên Tin 10 – chương I: Dữ liệu kiểu số nguyên

Dữ liệu kiểu số nguyên I / Loại : Thường dùng 5 loại chính T/T Tên Miền giá trị Kích thước 1 Byte 0..255 1 Byte 2 ShortInt -128 .. 127 1 Byte 3 Interger -32768 .. 32767 2 Byte 4 Word 0 .. 65535 2 Byte 5 LongInt -2147483648..2147483647 4 Byte II / Các … Đọc tiếp

Tài liệu lớp chuyên 10 – chương IV: Mảng (Array)

A – Tóm tắt lý thuyết I / Định nghĩa Mảng là tập hợp các phần tử cùng kiểu . Kiểu của các phần tử như mọi kiểu của biến (trừ kiểu File ) . II/ Cách khai báo mảng 1 chiều Có hai cách khai báo : Cách 1 : TYPE Tên_Kiểu_Mảng = ARRAY[chỉ_số_đầu … Đọc tiếp

Tam thập lục kế chú giải

Tam Thập Lục Kế – 36 Kế Sách – Binh Pháp Tôn Tử Những điều cơ bản Đối với mọi việc Tất cả tồn tại đều hợp lý. Đối với chính mình Chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đối với chế độ   Đối với công việc Đằng sau tất cả … Đọc tiếp

Tài liệu bồi dưỡng 10 – chương 2

A.Các khái niệm I / Giới thiệu về ngôn ngữ PASCAL PASCAL là một trong những ngôn ngữ lập trình cấp cao được giáo sư Niklaus Wirth ở trường Đại học Zurich ( Thuỵ sĩ ) thiết kế và công bố vào năm 1971 . ( Bản tóm tắt chỉ có 29 trang ! ) … Đọc tiếp

Mẫu menu trang tin

:::Trang chủ::: Trở về trang chủ Bản Tin – Chuyên Mục Thông báo – Sự kiện Thông báo Sự kiện Chuyên mục học tập Tiếng Anh Tiếng Lào Chữ Thái Việt Nam Nghiên cứu về văn hóa – chữ viết Một số tác phẩm văn học của dân tộc Thái Các bài tham gia hội … Đọc tiếp

Giải bài toán trên máy tính

1. Khái niệm Học sử dụng máy tính thực chất là học cách giao cho máy tính việc mà ta muốn nó làm. Khả năng khai thác máy tính phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết của người dùng. Việc giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua các bước sau: … Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.