//
you're reading...
Chủ đề file, Giáo trình chuyên Tin học 10, Giáo trình Tin học cơ bản

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 03

Tạo File SoNT.dat có các phần tử số nguyên chứa các số nguyên tố <32000.
Sau đó đọc File này và hiện các phần tử trên màn hình , mỗi dòng hiện 10 số

Uses Crt;
Const 
  Max = 32000;
  TenF = 'SoNT.dat';
Type 
  KF = File of Integer;
Var 
  F : KF;
Procedure MoFGhi;
Begin
  Assign(F,TenF);
  {I-} ReWrite(F);{$I+}
  If IoResult<>0 then
    Begin
      Writeln('Loi File');
      Readln;
      Halt
    End
End;
Procedure TaoNT;
Var 
  i,j : Integer;
Begin
  MoFghi;
  j := 2;
  i := 3;
  Write(F,j,i);
  For j := 5 to Max do
    Begin
      i := -1;
      If (j mod 2 <>0 ) and (j mod 3 <>0 ) then
        Repeat
          Inc(i,6);
        Until (j mod i=0) or (j mod (i+2)=0) or (sqr(i)>j);
      If sqr(i)>j then Write(F,j)
     End;
  Close(F)
End;
Procedure Doc_Hien;
Var 
  x,dem : Integer;
Begin
  Dem := 0;
  Assign(F,TenF);
  Reset(F);
  While Not eof(F) do
     Begin
       Read(F,x);
       Write(x:8);
       Inc(dem);
       If (dem mod 240 =0 ) then Readln;
     End;
   Close(F)
End;
BEGIN
  Clrscr;
  TaoNT;
  Doc_hien;
  Writeln(' Xong');
  Readln
END.
Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2016
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 343,793 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: