//
you're reading...
Chủ đề file, Giáo trình chuyên Tin học 10, Giáo trình Tin học cơ bản

Bài giảng kiểu file – Ví dụ 02

Tạo File “Dayso.dat” có kiểu gồm các phần tử nguyên gồm 1000 số nguyên nhỏ hơn 1000 .
Đọc file này và sao chép các phần tử chẵn sang File dạng Text là “Sochan.TXT” , mỗi dòng chứa 10 số .

Uses Crt;
Const
  Max = 1000;
  TenFi = 'Dayso.dat';
  TenFo = 'Sochan.txt';
Type 
  KFi = File of Integer;
Var
  Fi : KFi;
  Fo : Text;
Procedure Ghi1;
Var 
  i,x : Integer;
Begin
  Assign(Fi,TenFi);
  {$I-} Rewrite(Fi); {$I+}
  If IoResult<>0 then
    Begin
      Writeln('Loi File');
      Readln;
      Halt
    End;
  Randomize;
  For i:=1 to Max do
    Begin
      x := Random(1000);
      Write(Fi,x);
    End;
  Close(Fi)
End;
Procedure Ghi2;
Var 
  x,dem : Integer;
Begin
  Assign(Fi,TenFi);
  {$I-} Reset(Fi); {$I+}
  If IoResult<>0 then
    Begin
      Writeln('Loi File');
      Readln;
      Halt
    End;
  Assign(Fo,TenFo);
  {$I-} Rewrite(Fo); {$I+}
  If IoResult<>0 then
    Begin
      Writeln('Loi File');
      Readln;
      Halt
    End;
  Dem := 0;
  While not eof(Fi) do
    Begin
      Read(Fi,x);
      If (x mod 2 =0) then
        Begin
          Write(Fo,x:5);
          Inc(dem);
          If (dem mod 10 =0) then Writeln(Fo)
        End;
     End;
  Close(Fi);
  Close(Fo)
End;
BEGIN
  Clrscr;
  Ghi1;
  Ghi2;
  Readln
END.
Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười 2016
H B T N S B C
« Th9   Th11 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 324,905 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: