//
you're reading...
Tài liệu môn Toán

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN TOÁN LỚP 11

 

 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN MÔN TOÁN LỚP 11
                                               Áp dụng từ năm học 2011-2012
—————–
Cả năm: 37 tuần 123 tiết
Học kỳ I: 19 tuần 72 tiết; Học kỳ II: 18 tuần 51 tiết
 
Cả năm 123 tiết
Đại số và Giải tích 78 tiết
Hình học 45 tiết
 
Học kỳ I: 72 tiết
48tiết
10 tuần đầu x 3 tiết /tuần= 30tiết
9 tuần sau x 2 tiết/tuần = 18 tiết
24tiết
10 tuần đầu x 1 tiết = 10 tiết
5 tuần sau x 2 tiết = 10 tiết
       4 tuần cuối x1tiết/tuân= 4 tiết
 
Học kỳ II: 51 tiết
30 tiết
6 tuần đầu x 1 tiết/tuần = 6 tiết
12 tuần sau x 2 tiết/tuần = 24 tiết
21 tiết
3 tuần đầu x 2 tiết = 6 tiết
15 tuần sau x 1 tiết = 15 tiết
 
A. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (78 tiết)
 
BÀI DẠY
Tiết
Nội dung điều chỉnh
Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (20 tiết)
§1. Các hàm số lượng giác.Luyện tập.
1-4
Bài tập cần làm (tr 17):1, 2, 3, 5, 6, 7
Ôn tập công thức lượng giác-Biến đổi lượng giác
5-6
 
§2. Phương trình lượng giác cơ bản
Luyện tập §2.
7-11
Bài tập cần làm (tr 28):1, 3, 4, 5
Thực hành giải toán trên máy tính Ca sio, Vinacal …
12
 
§3. Một số phương trình lượng giác thường gặp.
13-15
Mục I. ý 3 (tr. 30) và Mục II. ý 3 (tr32-34): đọc thêm; Các phần còn lại dạy bình thường.
Luyện tập §3.
16-17
Bài tập cần làm (tr 36):1, 2a, 3c, 5
 
Ôn tập chương I.
18-19
Bài tập cần làm (tr 40):1, 2, 4, 5a,c,
Kiểm tra 1 tiết chương I
20
 
Chương II: Tổ hợp. Xác suất (16 tiết)
§1. Hai quy tắc đếm cơ bản
21-23
Bài tập cần làm (tr 46):1, 2, 3, 4
§2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
24-27
Bài tập cần làm (tr 54):1, 2, 3, 6
§3. Nhị thức Niu Tơn
28
Bài tập cần làm (tr 57):1, 2, 5
Luyện tập §3.
29
 
§4. Phép thử và biến cố
30
Bài tập cần làm (tr 63):2, 4, 6
Luyện tập §4
31`
 
§5. Xác suất của biến cố – 
32
Bài tập cần làm (tr 74):1, 4, 5
Luyện tập §5.
33
 
Thực hành giải toán trên các máy Casio, Vinacal
34
 
Ôn tập chương II
35
Bài tập cần làm (tr 76):1, 2, 3, 4, 5, 7
Kiểm tra 1 tiết chương II
36
 
Chương III: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân (11 tiết)
§1. PP quy nạp toán học
37-38
Bài tập cần làm (tr 82):1, 4, 5
§2. Dãy số
39-40
Bài tập cần làm (tr 92):1, 2, 4, 5
§3. Cấp số cộng. Luyện tập
41-42
Bài tập cần làm (tr 97):2, 3, 5
§4. Cấp số nhân. Luyện tập
43-44
Bài tập cần làm (tr 103):2, 3, 5
Ôn tập chương III
45
Bài tập cần làm (tr 107):5, 6, 7, 8, 9
Ôn tập học kỳ I
46
 
Kiểm tra học kỳ I
47
 
Trả bài kiểm tra học kỳ I
48
 
Chương IV: Giới hạn (14 tiết)
§1. Giới hạn của dãy số.
Luyện tập
49-52
Bài tập cần làm (tr 121):3, 4,5 7
§2. Giới hạn của hàm số. Luyện tập
53-57
Bài tập cần làm (tr 132):3, 4, 6
§3. Hàm số liên tục – luyện tập
58-59
Bài tập cần làm (tr 140):1, 2, 3, 6
Ôn tập Ch.IV.
60-61
Bài tập cần làm (tr 141):3, 5, 7, 8
Kiểm tra 1 tiết chương IV
62
 
Chương V: Đạo hàm (14 tiết)
§1. Đ/N và ý nghĩa Đạo hàm
63-64
Bài tập cần làm (tr 156):2, 3a, 5, 7
Luyện tập §1.
65
 
§2. Quy tắc tính Đạo hàm. Luyện tập
66-68
Bài tập cần làm (tr 162):2, 3, 4
§3. Đạo hàm các hàm số lượng giác
69-70
Bài tập cần làm (tr 168):3, 6, 7
Luyện tập §3.
70
 
Kiểm tra 1 tiết
71
 
§4. Vi phân
72
Bài tập cần làm (tr 171):1, 2
§5. Đạo hàm cấp hai
73
Bài tập cần làm (tr 174):1, 2
Ôn tập chương V
74, 75
Bài tập cần làm (tr 176):1, 2, 3, 5, 7
Ôn tập cuối năm
76
Bài tập cần làm (tr 178):3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17,18, 20
Kiểm tra cuối năm
77
 
Trả bài kiểm tra cuối năm
78
 
 
B. HÌNH HỌC (45 tiết)
 
TÊN BÀI DẠY
Tiết
Nội dung điều chỉnh
 
Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng (11 tiết)
 
§1. Phép biến hình,
1
 
 
§2. Phép tình tiến..
2
Bài tập cần làm (tr 7):1, 2, 3
Không dạy phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm (§3 và§4)
 
§5. Phép quay.
3
.Bài tập cần làm (tr 19):1, 2
 
Luyện tập §5.
4
 
 
§6. K/N về phép dời hình và hai hình bằng nhau.
5
 
Bài tập cần làm (tr 23):1, 3
 
§7. Phép vị tự.
6
– Nội dung dừng lại ở mức độ xác định ảnh của đường tròn qua phép vị tự cho trước.
– Phần tâm vị tự của hai đường tròn ở mục III: Không dạy
 
Luyện tập §7.
7
Bài tập cần làm (tr 29):1, 3
 
§8. Phép đồng dạng.
8
Bài tập cần làm (tr 33):1, 2, 3
 
Luyện tập §8.
9
 
 
Ôn tập chương I
10
Bài tập cần làm (tr 34):1a, c, 2a,d, 3a,b, 6, 7
 
Kiểm tra Chương I
11
 
 
Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian Quan hệ song song
(16 tiết)
 
§1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Luyện tập
12-15
 
Bài tập cần làm (tr 53):1, 4, 6, 10
 
§2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
16-18
 
 
Bài tập cần làm (tr 59):1, 2, 3
 
§3. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Luyện tập
19 –20
Bài tập cần làm (tr 63):1, 2, 3
 
§4. Hai mặt phẳng song song.
21
Bài tập cần làm (tr 71):2, 3, 4
 
§5 Phép chiếu song song.Hình biểu diễn của một hình không gian
22
 
 
Câu hỏi và bài tập ôn chương II
23-24
Bài tập cần làm (tr 77):1, 2, 3, 4
 
Ôn tập kỳ I
25
 
 
Kiểm tra kỳ I
26
 
 
Trả bài kiểm tra kì I
27
 
 
Chương III : Vectơ trong không gian Quan hệ vuông góc trong không gian
(15 tiết)
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
Nội dung điều chỉnh
§1. Vectơ trong không gian.
28-29
 
Bài tập cần làm (tr 91):2, 3, 4, 6, 7
§2. Hai đường thẳng vuông góc.
30-31
Bài tập cần làm (tr 97):1, 2, 4, 5, 6
§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng..Luyện tập
32-34
Bài tập cần làm (tr 104):3, 4, 5, 8
Kiểm tra 1tiết
35
 
§4. Hai mặt phẳng vuông góc.
36-37
Bài tập cần làm (tr 113):3, 5, 6, 7, 10
Luyện tập
38
 
§5. Khoảng cách
39
Bài tập cần làm (tr 119):2, 4, 8
 
Luyện tập.
 
40
                      
 
Ôn tập Ch.III
41-42
Bài tập cần làm (tr 121):3, 6, 7
Ôn cuối năm
43
Bài tập cần làm (tr125):1a,d,e,2,3,4,5,6,7
Kiểm tra cuối năm
44
 
Trả bài kiểm tra cuối năm
45
 

                        

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Chín 2015
H B T N S B C
« Th8   Th10 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 324,715 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: