//
you're reading...
00 - Chủ đề chung

Câu lệnh lặp WHILE … DO

 1. Cú pháp
WHILE <điều kiện> DO <Lệnh> ;

2. Lưu đồ

while-do loop in Pascal

3. Ghi chú

(1) Câu lệnh WHILE kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện, do đó có khi không thực hiện khối lệnh một lần nào nếu điều kiện không thỏa mãn.

(2) Nếu điều kiện là true, quyền kiểm soát của khối trở về đầu vòng lặp, khối lệnh được thực hiện một lần nữa. Nếu điều kiện là false thì thoát khỏi vòng lặp WHILE … DO. Điều này ngược với câu lệnh REPEAT … UNTIL, nếu điều kiện là false thì lệnh được thực hiện và điều kiện là true thì thoát.

(3) Giống như câu lệnh REPEAT … UNTIL, trong thân vòng lặp bạn phải thiết kế lệnh điều khiển để thoát (làm cho điều kiện trở thành false), thông thường là tăng giảm biến đếm, hỏi và trả lời hoặc sử dụng phím đặc biệt.

4. Ví dụ 01:

Viết chương trình tính trung bình cộng N số tự nhiên đầu tiên, với số N nhập từ bàn phím.

program Trung_binh_cong_version_1;
var
  Tong, TrungBinh, Sonhap: real;
  N, Dem: integer;

begin
  Tong := 0;
  Dem:= 1;
  write('So phan tu can nhap vao N= ');
  readln(N);

   while Dem <=N do
       begin
         write('Nhap phan tu thu ', Dem, ' la: ');
         readln(sonhap);
         Tong := Tong + sonhap;
         dem:= dem+1; {câu lệnh thiết kế điều kiện thoát bằng cách tăng biến đếm}
       end;

   trungbinh:= Tong / N;
   writeln('Tong cac so da nhap la: ', Tong:0:2);
   writeln('Trung binh cong cac so da nhap la: ', trungbinh:0:2);
   write('Go mot phi de tiep tuc ...' );
   readln;
end.

5. Nhận xét:

(1) Trong bài này số lần lặp N là biết trước khi vào vòng lặp WHILE, do đó có thể dùng câu lệnh FOR thay thế.

program Trung_binh_cong_version_2;
var
  Tong, TrungBinh, Sonhap: real;
  N, Dem: integer;

begin
  Tong := 0;
  Dem:= 1;
  write('So phan tu can nhap vao N= ');
  readln(N);

   for i:= 1 to N do
       begin
         write('Nhap phan tu thu ', Dem, ' la: ');
         readln(sonhap);
         Tong := Tong + sonhap;
       end;

   trungbinh:= Tong / N;
   writeln('Tong cac so da nhap la: ', Tong:0:2);
   writeln('Trung binh cong cac so da nhap la: ', trungbinh:0:2);
   write('Go mot phi de tiep tuc ...' );
   readln;
end.

(2) Cải tiến chương trình với số lần lặp không biết trước như sau:

program Trung_binh_cong_version_3;
var
  Tong, TrungBinh, Sonhap: real;
  N, Dem: integer;

begin
  Tong := 0;
   trungbinh:= 0;
   sonhap:= 0;
  dem:= 0;

   while sonhap <> -1 do
       begin
         dem:= dem +1;
         Tong := Tong + sonhap;
         write('Nhap phan tu thu ',dem, ' la: (nhap -1 de ket thuc) '); {điều kiện thoát bằng cách nhập giá trị -1} 
         readln(sonhap); 
       end; 
if (dem > 1) then trungbinh:= Tong / (dem - 1);
 writeln('Tong cac so da nhap la: ', Tong:0:2);
 writeln('Trung binh cong cac so da nhap la: ', trungbinh:0:2); 
write('Go mot phi de tiep tuc ...' ); 
readln; 
end.

5. Ví dụ 02:Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Tám 2015
H B T N S B C
« Th1   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 308,916 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: