//
you're reading...
00 - Chủ đề chung

Câu lệnh lặp FOR trong Pascal

Cú pháp:

FOR <biến đếm>:= <giá trị bắt đầu> TO <giá trị kết thúc> DO <Lệnh> ;

Lưu đồ:

lenh FOR

Ghi chú:

1)Nếu đếm giảm thì dùng từ khóa DOWNTO thay cho từ khóa TO.
2)Lệnh FOR dùng để lặp với số lần lặp biết trước.
3) Biến đếm tự động tăng/giảm 1 đơn vị, không dùng các lệnh cập nhật biến đếm trong vòng lặp.


Bài tập 01: Tính tổng các số từ 1 đến 100.

program tinhtong1_100;
uses crt;
var i,tong:integer;
begin
   clrscr;
   tong:=0;
   for i:=1 to 100 do
     tong:=tong+i;
   writeln('Tong la:',tong);
   readln;
end.

Bài tập 02: Tính tổng các số chẵn từ 2 đến n. (n được nhập từ bàn phím).

program tongchan;
uses crt;
var 
    n,i,tong: integer;
begin
   clrscr;
   write('nhap n:');
   readln(n);
   tong:=0;
   for i:=2 to n do
     if (i mod 2)=0 then tong:=tong+i;
   writeln('tong chan la:',tong);
   readln;
end.
Bài tập 03: Viết Chương trình Tính tổng bậc 3 của N số nguyên dương đầu tiên.
Code:
Program Tong_bac_ba;
Var
i,n:integer;
s:Longint;
Begin

Write(‘Nhap N= ‘); Readln(n); s:=0; For i:=1 To n Do s:=s+(i*i*i); Writeln(‘Tong bac 3 cua ‘,n,’ so nguyen dau tien = ‘,s); Readln;

End.

Bài tập 04: Viết chương trình tìm ước của số nguyên N nhập từ bàn phím.

Code:
Program uoc_so;
Var
i,n:Integer;
Begin

Write(‘Nhap mot so nguyen: ‘); Readln(n); Writeln(‘Cac uoc so cua so ‘,n,’ la: ‘); For i:=1 To n Do If (n Mod i) = 0 Then Write(i:6); Readln;

End.

Bài tập 05: Viết chương trình tính tổng nghịch đảo của N số nguyên đầu tiên.

Code:
Program Tong_nghich_dao;
Var
n,i:Integer;
s:Real;
Begin

Write(‘Nhap so N= ‘); Readln(n); S:=0; For i:= 1 To n Do S:=S+(1/i); Writeln; Writeln(‘Tong nghich dao cua ‘,n,’ so nguyen dau tien= ‘,S:4:2); Writeln; Readln;

End.

Bài tập 06: Viết chương trình tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến N

Code:
Program Tong_binh_phuong;
Var
i,n,tong:Integer;
Begin
Write('-Nhap N= '); 
Readln(n);
 tong:=0; 
For i:=1 To n Do 
   If odd(i) Then tong:=tong+sqr(i); 
Writeln;
 Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong); Readln;
End.

View more latest threads same category:

Advertisements

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Tám 2015
H B T N S B C
« Th1   Th9 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

 • 480 891 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: