Lưu ý: Hướng dẫn này được áp dụng chính xác cho các khách hàng, hoặc chuẩn bị là khách hàng sử dụng dịch vụ Hosting thông qua cộng đồng C Việt!

Bước 1: Publish Website

Ta cần publish 1 project ASP.NET Website ra 1 thư mục trên máy tính của bạn bằng cách chuột phải vào Visual Studio Project cần publish sau đó chọn Publish…

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		publishScreen.PNG Lần xem:	47 Size:		35.5 KB ID:		9399

Một cửa sổ xuất hiện cho ta chọn phương thức publish, ở đây ta chọn File System và chọn TargetLocation là đường dẫn tới thư mục chứa website đã được published.. Mục đích của việc publish đó là biên dịch code .NET của project ra thành các file .dll (đóng gói và bảo mật code mà bạn đã viết) , cùng các file cần thiết có trong website của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn các cách thức khác như FTP để publish trực tiếp lên host qua FTP…

Bước 2: Đưa website của bạn lên Host

Để upload website của bạn lên host thường có 2 cách như sau:

Đăng nhập vào trang quản trị host với username và password được cung cấp khi bạn thuê hosting. Sau đó chọn tab Website & Domain -> File Manager. Ví dụ host của Digipower, trang quản trị sẽ có dạng: _https://112.78.15.39:8443 hoặc _https://tenmiencuaban.com:8443

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		HostManagerPage.png Lần xem:	79 Size:		59.2 KB ID:		9400

Trong mục File Manger có bao gồm các thưc mục chứa Website của bạn. Bạn cần chú ý thư mục httpdocs (sẽ là nơi chưa các tài liệu http, các file trong website). Giờ bạn chỉ cần upload các file trong thư mục web đã được published ở bước 1vào trong thư mục httpdocs .

Upload site bằng các chương trình FTP như FileZilla (free) hay Cute FTP (premium) để upload site lên thư mục httpdocs của host. Nếu bạn chưa có hoặc muốn tạo thêm tài khoản FTP để đăng nhập bằng các chương trình này thì có thể vào tab Websites & Domains như hình trên và chọn FTP Access sau đó chọn Create Additional FTP Account:

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		CreateFTPAccount.png Lần xem:	68 Size:		32.3 KB ID:		9401

Như hình trên, bạn có thể điền tên tài khoản FTP và chọn đường dẫn đến thư mục httpdocs hay thư mục nào chứa website của bạn…

Tiếp theo sau khi đã tạo thành công tài khoản FTP , bạn đăng nhập vào chương trình FTP với username và password và host (là địa chỉ IP của Host mà bạn đã thuê hoặc là tên miền được trỏ tới IP của host ) đó

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		CuteFTP.png Lần xem:	100 Size:		100.7 KB ID:		9402

Sau khi đăng nhập thành công, như hình trên ta thấy: khung cửa sổ bên trái chứa các thư mục trên máy tính của bạn. Khung cửa sổ bên phải là thư mục trên host mà tài khoản FTP của bạn có quyền truy cập. Tới đây bạn có thể điều hướng đến thư mục web đã được published ở bước 1 sau đó chuột phải vào và chọn Upload lên thư mục tương ứng trên host ở cửa sổ bên phải của chương trình

Bước 3: Cấu hình Database cho website

Như chúng ta đã thấy 1 website động thì bao giờ cũng sẽ có Database đi kèm. Vậy để đưa database đó lên host ta làm như sau:

– Ở tab Websites & Domains trên bảng điều khiển của trang quản trị host ta chọn mục Database sẽ thấy:

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		DatabaseListBefore.png Lần xem:	117 Size:		32.4 KB ID:		9403

Ở đây, bạn cần Add New Database để tạo 1 database mới như hình dưới. Trong phần này, bạn cần nhập tên Database với tiền tố được quy định sẵn như trên host. (Sau khi tạo, database sẽ là tiềntố_tênbạnđãnhập. Hãy chú ý điều này nhé)

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		NewDatabase.png Lần xem:	84 Size:		25.0 KB ID:		9405

Sau đó chọn loại Database ở dòng Type, có 2 loại database phổ biến đó là MySQL(thường đi với website được viết bằng PHP) và Microsoft SQL Server (thường dùng cho web ASP.NET). Bạn cần nhớ tên database để thay đổi cấu hình kết nối tới DB trong file Web.config.

Tiếp đến bạn cần tạo mới 1 user để truy cập tới Database đó bằng cách chọn Add New Database User ở trang kế tiếp

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		CreateDatabase.png Lần xem:	67 Size:		24.7 KB ID:		9404

Bạn nhập tên username và password (chú ý password phải bao gồm chữ, số và ít nhất 1 kí tự đặc biệt) sau đó OK .(Tên của database username cũng sẽ có tiền tố được quy định ở đằng trước.)

Sau khi tạo xong tài khoản cho Database bạn trở về trang tạo database như lúc đầu sẽ thấy 1 Database mới được tạo ra. Sau đó ta click chọn vào tên database đó rồi chọn Webadmin để vào trang quản trị database vừa tạo xong. Thông thường thì nếu Database Server của host không hỗ trợ Remoting thì ta sẽ phải sử dụng các này để đăng nhập vào trang quản trị Database

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		DatabaseListAfter.png Lần xem:	96 Size:		42.4 KB ID:		9406

Đơn giản hơn nếu host có hỗ trợ Remoting thì ta chỉ việc bật Microsoft SQL Server Management Studio và đăng nhập với username và password ta vừa tạo trên và điền vào ServerName là địa chỉ IP của host còn nếu ta sử dụng phiên bản MSSQL Server khác phiên bản mặc định của host thì sẽ phải thêm vào 127.0.0.1\MSSQL2008,1435 như hình trên chỉ có điều ta sẽ thay 127.0.0.1 (là địa chỉ localhost của server đó) thành IP của host ví dụ: 112.78.15.39\MSSQL2008,1435. Tới đây ta có thể dễ dàng hơn khi thao tác để quản lí database của mình hơn

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		LoginSQLServerDefault.png Lần xem:	46 Size:		43.6 KB ID:		9408 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		LoginSQLServer2008.png Lần xem:	46 Size:		44.0 KB ID:		9409 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		SQLManagementTool.png Lần xem:	39 Size:		115.6 KB ID:		9407

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trong Backup Manager để Backup hoặc Restore Database lên host! Database Backup Repository là công cụ để restore database được backup từ SQL Management Tool lên host!

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		BackupManager.png Lần xem:	62 Size:		29.9 KB ID:		9410

Như vậy ta đã xong phần cấu hình Database cho website

Bước 4: Thay đổi cấu hình lại file Web.config của website

Trong ASP.NET thì file Web.config được đưa ra để cấu hình cho IIS WebServer.

Ta cần thay đổi lại chuỗi kết nối tới Database sao cho phù hợp. Như ở bước 3, ta cần đổi lại tên database, username , password và Data Source (chính là Server Name mà ta dùng để kết nối trong bước 3) trong ConnectionString của file Web.config

Bạn có thể chọn Advanced Options > ASP.NET Settings > Chọn site bạn muốn cấu hình. Đây là công cụ để cấu hình web.config, Phiên bản .NET Frameworks, và các yếu tố khác cho từng site của bạn!

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		AdvancedOptions.png Lần xem:	83 Size:		47.1 KB ID:		9411 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn Tên:		SiteSetting.png Lần xem:	152 Size:		42.6 KB ID:		9412

Tiếp theo đó bạn cần thêm thẻ customErrors để chỉnh đường dẫn tới trang báo lỗi thân thiện khi website của bạn xảy ra lỗi nào đó (nếu bạn muốn biết lỗi xảy ra như thế nào thì có thể bỏ thẻ customErrors – dùng để Debug)

XML Code:
  1. <system.web>
  2.     <customErrors defaultRedirect=“error.htm” mode=“On” />
  3. </system.web>

Cuối cùng, bạn có thể gõ địa chỉ tên miền của website lên trình duyệt và coi thành quả!