//
you're reading...
Chủ đề xâu (string), Dùng cho cấp THCS, Dùng cho cấp THPT

Bài tập về xâu (string) – Bài 03

Bài tập về xâu (string)

Trang này của Nguyễn Công Tác

Bấm vào các liên kết dưới đây để xem các trang liên quan:


Lý thuyết bài 10 – Kiểu xâu (string) Đến trang sau – Bài 04 Về trang trước – Bài 02


Bài 03: Nhập vào một số thập phân (hệ 10), in ra màn hình kết quả chuyển đổi số đã cho sang hệ thập lục phân (hệ 16). Phần mã sẽ được trình bày trong vùng màu xám như dưới đây:


Mẫu chương trình


Program Doi_thap_phan_ra_thap_luc;
Var
 He10,N,Y:Word;
 He16,Tam:String;
Begin
 Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE THAP LUC PHAN');
 Writeln(' -----------------');
 Writeln;
 Write('-Nhap so nguyen he thap phan:  ');
 Readln(He10);
 N:=He10;
 He16:=' ';
 Repeat
 Y:=He10 Mod 16;
 If Y < 10 Then
 Str(Y, Tam)
 Else
 Tam:=Chr(Y+55);
 He16:=Tam + He16;
 He10:= He10 Div 16;
 Until He10 = 0;
 Writeln;
 Writeln('+So he 10 la : ',N);
 Writeln('+Doi sang he 16 la: ',He16);
 Writeln;
 Writeln(' Bam phim  de ket thuc');
 Readln
End.

Kết quả in ra

DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE THAP LUC PHAN
-Nhap so nguyen he thap phan:74
+So he 10 la :74
+Doi sang he 16 la:4A
Bam phim de ket thuc


Bài toán ngược:
Viết chương trình nhập vào một số hệ thập lục phân (hệ 16), in ra màn hình kết quả đổi số đã cho sang hệ thập phân (hệ 10).
Mẫu chương trình

Program Doi_he_thap_luc_sang_he_thap_phan ;
Var
 st:string;
 luythua,so,tam:longint;
 mu,i,k,heso:byte;

Begin
 Write('Nhap so thap luc phan : ');
 Readln(st);
 so:=0;
 for i:=1 to length(st) do
 begin
 case UPCASE(st[i]) of
 '0' :heso:=0;
 '1' :heso:=1;
 '2' :heso:=2;
 '3' :heso:=3;
 '4' :heso:=4;
 '5' :heso:=5;
 '6' :heso:=6;
 '7' :heso:=7;
 '8' :heso:=8;
 '9' :heso:=9;
 'A' :heso:=10;
 'B' :heso:=11;
 'C' :heso:=12;
 'D' :heso:=13;
 'E' :heso:=14;
 'F' :heso:=15;
 end;
 luythua:= 1;
 mu:=length(st)-i;
 if mu=0 then luythua:=1
 else
 for k:=1 to mu do
 luythua:=luythua*16;

 tam:=heso*luythua;
 so:=so+tam;
 end;
writeln('So thap phan la: ',so);
writeln('Bam mot phim de tiep tuc.');
Readln
End.

Kết quả in ra

Nhap so thap luc phan: 4A
So thap phan  la : 74
Bam phim de ket thuc


Nguồn tài liệu Tham khảo từ Internet.


Giải thuật và lập trình – Lê Minh Hoàng

About pascalteacher

Trang thông tin Toán học và Tin học

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Các tác giả

Chuyên mục

Tháng Mười Hai 2014
H B T N S B C
« Th11   Th1 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

NCT Computer

Flickr Photos

Thống kê

  • 307,986 lượt xem

pascalteacher.nct@gmail.com


Trang huấn luyện học sinh giỏi Tin học

Advertisements
%d bloggers like this: