//
archives

pascalteacher

pascalteacher has written 46 posts for pascalteacher

Trang tham khảo giải bài trực tuyến SỐ HIỆU TÊN BÀI MÃ BÀI SỐ LÀM ĐƯỢC TỈ LỆ % 1446  A cộng B POST 3094 52.26 1783  Tìm số nguyên tố PNUMBER 2570 37.80 2780  Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 926 22.90 2782  Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 1584 … Đọc tiếp

Cộng đồng Maple dùng dạy Toán

Nghiên cứu Maple Trang học toán THPT bằng Maple Tham khảo về Maple Dự phòng Dự phòng Dự phòng     Ngày nay, với việc phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ, nhiều phần mềm Toán học ứng dụng thuận lợi cho việc giải toán. Song, để có một chương trình thực sự hiệu quả … Đọc tiếp

Giải toán bằng Maple

CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TOÁN BẰNG PHẦN MỀM MAPLE Kính chào Thầy cô các trường THPT. Thầy Nguyễn Quốc Phong Trường THPT Phú Ngọc Định Quán Đồng Nai có viết các chương trình giải toán bằng phần mềm Maple rất tiện lợi cho việc ra đề, soạn giáo án. Nay có một phần miễn phí kính … Đọc tiếp

Cài đặt Latex

1. Miktex 1 2. Vietex21 2 3. basic-miktex-2.9.4813.rar 3 4. vietex30.zip 4 5. vnfonttex.exe 5 6. vntex-3.1.9.zip 6 a. wintpic 7 b. gs902w32.exe 8 c. gsv49w32.exe 9 d. SumatraPDF-1.6-install.exe 10 e. tpx.exe 11 f. Uk40B2Setup.exe 12 g. vietex30.exe 13 h.WinFIG.exe 14 k. wintpic.exe 15

Điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015

Số tư liệu: 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành: 23-10-2014 Tệp đính kèm: 6031KTKDCLGD.pdf Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo; – Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng); – Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng.           Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số … Đọc tiếp

Đề tham khảo 1 – 100

1. Điểm và tam giác Cho tam giác có 3 đỉnh với tọa độ (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). Lập thuật toán cho biết điểm (x, y) nằm trong hay ngoài tam giác. 2. Ba hình hộp Cho 3 hình hộp với các cạnh (là số nguyên) a1>=b1>=c1, a2>=b2>=c2, a3>=b3>=c3. Lập thuật toán cho … Đọc tiếp

Đề tham khảo 401 – 500

401. Bµi to¸n n vßng trßn Trªn mÆt ph¼ng cho tr­ưíc n vßng trßn. 1) TÝnh sè giao ®iÓm cña chóng. 2) TÝnh sè miÒn cña mÆt ph¼ng ®­ưîc chia bëi chóng. 402. LÞch trùc nhËt Mét líp häc cã N häc sinh cho tr­ưíc. Mçi ngµy cÇn mét ®éi trùc nhËt chØ gåm p1, … Đọc tiếp

MỤC LỤC TRANG THÔNG TIN TOÁN HỌC

MỤC LỤC TRANG THÔNG TIN TOÁN HỌC Tham khảo chung về chương trình Phân phối chương trình toán 6 Phân phối chương trình toán 10 Chương trình điều chỉnh môn Toán năm 2007 – 2008 Khung phân phối chương trình Toán từ năm học 2007 – 2008 Năm 2009 Đề tham khảo học kỳ 1- … Đọc tiếp

Bài 13: Kiểu dữ liệu tập tin (file)

Pascal – File Handling http://www.tutorialspoint.com/pascal/pascal_files_handling.htm Copyright © tutorialspoint.com Pascal treats a file as a sequence of components, which must be of uniform type. A file’s type is determined by the type of the components. File data type is defined as: type file-name = file of base-type; Where, the base-type indicates the type of the components … Đọc tiếp

Bài 12: Kiểu dữ liệu bản ghi (record)

Pascal – Records http://www.tutorialspoint.com/pascal/pascal_records.htm Copyright © tutorialspoint.com Pascal arrays allow you to define type of variables that can hold several data items of the same kind but a record is another user-defined data type available in Pascal which allows you to combine data items of different kinds. Records consist of different fields. Suppose you want … Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.